• Vastuullista metsänhoitopalvelua

Vastuullista metsänhoitopalvelua

Yrityksemme toimintaidea on tarjota vastuullista metsänhoitopalvelua kaikkiin metsän kehitysvaiheisiin.

Kestävä kehitys 

Haluamme, että toimintamme tukee osaltaan kestävää kehitystä ja siksi olemme sitoutuneet PEFC- sertifiointiin, joka edistää toiminnallaan kaikkia kestävyyden eri osa-alueita. Olemme kouluttautuneet myös FSC-standardin vaatimusten mukaisiin metsänhoitotoimenpiteisiin. Osana sertifiointikriteereitä olemme sitoutuneet edistämään metsäluonnon monimuotoisuutta sekä vesiensuojelua talousmetsissä metsien käsittelyn yhteydessä.

Kestävä kehitys on myös yhtenä kriteerinä hankinnoissamme. Odotamme hankittavan kaluston olevan pitkäaikaista, toimintavarmaa ja taloudellista sekä täyttävän työkoneille asetetut viimeisimmät päästömääräykset. Toiminnassamme pyrimme myös erilaisin toimin energiatehokkuuteen. 

Laatu ja kehittäminen

Keskeisimpiä toiminnallisia asioita ovat työturvallisuus, korjuujälki, puutavaran tekninen laatu sekä työmaaviestintä. Avainsanoja laatutyössämme ovat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus sekä kustannustehokkuus. Kehitämme aktiivisesti omaa toimintaamme sekä oma-aloitteisesti, että saamamme palautteen perusteella. Työmailla suoritamme omavalvontaa.

Puunkorjuusta jää lähes aina jokin verran jälkiä maastoon ja puustoon. Korjuun aiheuttamiin vaurioihin voidaan kuitenkin vaikuttaa mm. oikealla korjuuajankohdalla, oikein sijoitetulla ajouraverkostolla ja oikeilla konevalintaratkaisuilla. Tärkein korjuun laatuun vaikuttava tekijä on koneenkuljettajan ammattitaito.  Ajantasainen konekantamme sekä työntekijöidemme kokemus yhdistettynä jatkuvaan täydennyskoulutukseen on laadukkaan työmme perusta. Tarjoamme myös työssäoppimismahdollisuuksia nuorille alaa opiskeleville tai vastavalmistuneille metsäkoneenkuljettajille.

Tilaajavastuu

Tilajaavastuutietomme ovat tarkastettavissa tilaajavastuu.fi- palvelusta. Tarkastamme tilaajavastuutiedot myös mahdollisilta alihankkijoiltamme.