Ammattitaitoa ja luotettavuutta 

VJK Metsäkonepalvelu on Mikkeliläinen metsänhoitotöihin ja hakkuiden organisointiin, koneelliseen aines- ja energiapuun korjuuseen sekä maanmuokkaukseen erikoistunut yritys. Osaamisemme piiriin kuuluvat hakkuiden suunnittelu, koneellinen puunkorjuu, harvennus- ja uudistushakkuut, päätehakkuut, joukkokäsittelyt, tonttihakkuut sekä muut metsäkoneilla tehtävät työt. Työt hoidamme tehokkaasti maaston vaatimukset ja metsänomistajan toiveet huomioiden - korjuujäljestä tinkimättä.

Yrityksemme toimii osana KSH-Konetiimiä joka on kolmen koneurakointiyrityksen omistama osakeyhtiö. KSH-Konetiimi on UPM-Kymmenen avainyrittäjä. Koneyrittäjien Liiton jäsenyrityksenä kuulumme myös PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin. Toimimme pääsääntöisesti Mikkelin ja Hirvensalmen kuntien alueella. 

Oikein ajoitetut metsänhoitotoimenpiteet ovat tuottavan metsänkasvattamisen perusta. Asianmukaisesti tehdyt hoitotoimet varmistavat puuston tuottokyvyn ja metsäsi hyvinvoinnin. Hoidettu metsä on myös valmiimpi kohtaamaan luonnonilmiöt, kuten lumikuorman ja myrskyn. 

- Metsäkoneyrittäjä Juha Kuukka -